Mustahil allah bersifat abkam atau yang maha bisu karena allah bersifat. 20 Sifat Wajib dan Mustahil Allah (Penjelasan LENGKAP)

Sifat Wajib dan Sifat Mustahil Bagi Allah

Inilah yang dimaksud dengn sifat wajib bagi Allah Qadiron yang artinya berkuasa.

Next

SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH SWT

Al-Maidah : 73 7.

Next

20 Sifat

KeberadaanNya juga bukan merupakan penggabungan dari unsur-unsur lain karena Dia adalah Dzat yang tunggal. Jaahilan Jahilan artinya Maha Bodoh.

SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH SWT

Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. Dan penglihatan Allah tidaklah terbatas maupun dapat dibatasi oleh sesuatu pun.

Next

20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah Beserta Artinya

Hal inilah yang menjadi bukti bahwa Allah itu Maha tinggi, Maha Kuasa, Maha Dekat, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, dan sifat-sifat lainnya yang menjadikan Allah SWT sempurna. Inilah mengapa Allah disebut memiliki sifat wajib Aliman yang artinya mengetahui, dan Dia mustahil bersifat Jahilan yang artinya bodoh. Allah mustahil bersifat jaahilan karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang diciptakanNya.

20 Sifat

Bodoh dalam keadaannya atau kaunuhu jahilan 17. Sebab IA mempunyai sifat hayĆ¢t yang telah ada dan berdiri pada Zat-Nya, maka Zat tersebut haiyun.

Next

20 Sifat Wajib dan Sifat Mustahil Bagi Allah

Tidak ada bagi kamu selain daripadaNya seorang penolongpun dan tidak pula seorang pemberi syafaat.

Next

20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah Beserta Artinya

Dalil mengenai sifat Qidam Allah ada pada QS al Hadid ayat 3.