Surat al baqarah lengkap. Surah Al Baqarah 1

Surat Al Baqarah Ayat 1

Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Next

Surah Al Baqarah 1

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ fażkurụnī ażkurkum wasykurụ lī wa lā takfurụn Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat -Ku.

Next

Surat al

Yang demikian merupakan suatu keringanan daripada Rab Tuhan kamu dan suatu rahmat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan.

Next

Al

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Bacaan Lengkap Surat Al Baqarah Ayat 1

Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui nya.

Next

Surah Al Baqarah 1

Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Mereka isteri-isteri kamu itu pakaian bagi kamu dan kamu pula pakaian bagi mereka.

Next

Surat Al

Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain.

Next

Bacaan Lengkap Surat Al Baqarah Ayat 1

Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu.

Next