Kemungkinan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki-laki normal d. Pewarisan cacat/penyakit menurun pada manusia

kemungkinan keturunan anak laki laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki laki normal

Menurut para ahli, golongan darah MN ditentukan oleh gen yang mengandung dua alel. Seseorang yang menyerupai warga asing d. Beberapa penyakit lain yang terpaut pada kromosom Y adalah penyakit hekstekgrafior rambut seperti landak dengan gen pengendali resesif XY hg.

Next

Seorang laki

Perhatikan silsilah keluarga dengan penderita buta warna di bawah ini! Penyakit yang terpaut pada kromosom Y adalah… A. Kuning dalam keadaan homozigot letal KK , perkawinan tikus jantan berbulu kuning Kk dengan tikus betina berbulu kuning Kk mempunyai 60 anak yang semuanya sudah beranjak dewasa. Hemofilia disebabkan oleh gen terpaut X resesif.

Soal Pola Pewarisan Sifat: Jumlah Kemungkinan Keturunan Buta Warna Halaman all

Video mengenai penyakit menurun pada manusia: Contoh Soal: 1. Buta warna, kencing manis, hemofili b.

Next

BIOLOGI GONZAGA: SOAL GENETIKA 1

A, AB dan O 114.

kemungkinan keturunan anak laki laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki laki normal

Seluruh keturunan pertamanya F1 memiliki bulu kasar berwarna hitam.

Next

Soal Pola Pewarisan Sifat: Jumlah Kemungkinan Keturunan Buta Warna Halaman all

Ibu Rh negatif ayah Rh negatif b.

Next

BIOLOGI GONZAGA: SOAL GENETIKA 1

AB dan O d.

Next

Soal Pola Pewarisan Sifat: Jumlah Kemungkinan Keturunan Buta Warna Halaman all

Di bawah ini kromosom yang menjadi penentu sifat selain dari jenis kelamin dinamakan … a.

Next