Kembarane sadewa yaiku. Sadewa (Bahasa Jawa)

Sadewa (Bahasa Jawa)

Werkudara satriya ing Jodipati. Seka jejodhoan iki nuwuhake. Melik iku dianggêp pagawean sing asor.

Next

Nakula

Anak Batara Wisnu dengan Batari Pertiwi. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna.

Next

WAYANG SADEWA

Kakaknya, Yudistira pernah mengatakan bahwa Sadewa lebih bijak daripada Wrehaspati, yaitu guru para dewa. Bapakku, la yen kowe? Memiliki istri bernama Batari Uma. Karena keinginannya hendak menguasai kahyangan akhirnya dikalahkan dan disadarkan oleh Semar.

Next

Sariné Basa Jawa, Padmasukaca, 1967, #139 (Hlm. 001

Tembang iku nyritakake bocah... Ing jaman biyèn têmbung "raga" atêgês: nafsu, nanging ing jaman saiki ditêgêsi: awak. Ora wong diterke numpak motor.

Next

WAYANG SADEWA

Satriya iki tinitisan Bathara Aswin, dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi.

Next

Pembarepe pandhawa iku jenenge... A. Yudhistira b...

Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula-Sadewa, Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe, Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome.

Next

Soal & Jawaban PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 Tahun 2022

Dalam perang Baratayuda dia tewas ditangan Werkudara, rahangnya disobek dengan kuku Pancanaka. Awake cilik dhuwur, irunge dawa. Ing versi India, Sahadeva iku pinter pedhang.