Gawea ukara carita 2 kanthi tema pariwisata. MGMP Bahasa Jawa Kota Kediri: Ukara Agya

MGMP Bahasa Jawa Kota Kediri: Ukara Agya

CANDRANING KAANANING ALAM Candraning kaananing alam iku akeh banget, kayata: candraning alam ing wayah esuk, ing wayah sore, ing wayah bengi, ing gunung, ing sagara, ing padesan lan liya-liyane, keronceng yen ta ditulisa ing buku iki kabeh. Anak polah bapa kepradah, yen tinulis mawa aksara jawa… A. Budi tuku kaos, dene Ali tuku tas.

Next

modul basa jawa kelas xii semester 2

Struktur teks drama sing rupa nilai budi pekerti sing bisa dijupuk saka isine drama diarani....

Bd9 kd5

Wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis! Katalog Waskita mlebu sekolah. Paragraph kang ditulis kancamu kuwi, banjur telitinen kanthi permati.

modul basa jawa kelas xii semester 2

Apa ora guyu mbah? Ing pasar iki didhasarake maneka warna bathik khas Jogya lan sawernane panganan khas Jogya.

Next

Bd9 kd5

Miturut dhawuhe Bapak Kepala Sekolah karya wisata kuwi gedhe banget mupangate kanggo para siswa. Sotya pepindaning gegodongan, embanan pepindaning wite.

Next

Bd9 kd5

Undderaning prekawis, profesi empuu angel kangge cagakipun gesang. Dewi Wara Sembadra C.

Next