Rahmatan lil alamin artinya. Apa arti rahmatan lil alamin?

Islam, Rahmatan Lil 'Alamin

Islam sebagai rahmat Allah bukanlah bermakna berbelas kasihan kepada pelaku kemungkaran dan membiarkan mereka dalam kemungkarannya.

Next

Apa Maksudnya 'Islam Rahmatan Lil ‘alamin'?

Allah memberikan rahmatNya melalui agama Islam. Mereka pun diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lain dalam hukum waris dan hukum yang lain. Dengan sifat ini, Allah tidak membedakan perbedaan-perbedaan identitas yang ada pada diri setiap manusia.

MAKNA RAHMATAN LIL’ALAMIN MENURUT BEBERAPA TAFSIR

Kebinasaan telah ditetapkan bagi mereka. Perbuatan maupun petuah-petuah beliau banyak sekali yang terkait dengan ajaran rahmat.

Next

Apa Arti “Islam Rahmatan Lil Alamin”?

Kembali bahwa konsep Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Secara bahasa, الرَّحْمة: الرِّقَّةُ والتَّعَطُّفُ rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba Lihat Lisaanul Arab, Ibnul Mandzur.

MAKNA RAHMATAN LIL’ALAMIN MENURUT BEBERAPA TAFSIR

Sedangkan orang kafir menolaknya. Perintahkanlah apa yang harus kulakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam tafsir beliau di atas, bahwa ada orang kafir yang wajib diperangi, ada pula yang tidak boleh dilukai.

Next

Memahami Konsep Islam Rahmatan Lil’alamin

Ini yang kita tangkap dari makna Ar-Ra hîm, bahwa kasih sayang-Nya hanya akan diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada-Nya kelak di akhirat. Namun tak sekadar ungkapan biasa, rahmatan lil alamin juga punya makna yang mendalam. Nabs, pernahkan kalian berpikir ingin melebarkan wawasan yang kalian punya terutama wawasan tentang Islam, tetapi kalian bingung bagaimana caranya? Kita sebagai makhluk ciptaannya harus peduli juga dengan sang pencipta.

Next