Terjemahan surat al mujadalah ayat 11. Surat Al Mujadalah Ayat 11 Terjemah Per Kata dan Isi Kandungan

Surat Al

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Surat Al

Tahqiq : Al Muahaddits Muhammad Nashiruddin Al Albaniy. Namun, tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya sehingga para ahli badar itu berdiri. Dan untuk ini banyak hadits yang sama.

√ Arti Perkata Surat Al

Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan rasul-Nya. Sedangkan para sahabat duduk di dekatnya sesuai dengan tingkatan mereka.

TAFSIR SURAT AL MUJADALAH AYAT :11

Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Abdullah bin Abdul Muhsin At Turkiy.

Next

Kandungan Surat Al Mujadalah Ayat 11 dan Keutamaan Menuntut Ilmu : Okezone Muslim

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaklah memenuhi tempat di muka, sehingga orang yang datang kemudian tidak perlu melangkahi atau mengganggu orang yang telah lebih dahulu hadir.

Next

Surah Al

Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya. Untuk itu ia mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan bila baru tiba dari suatu perjalanan, sedangkan si hakim penguasa yang baru datang berada di dalam daerah kekuasaannya.

Next

Surah Al

Di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk.

Next

Surat Al Mujadalah Ayat 11, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan

Hal ini tiada lain dimaksudkan agar mereka dapat memahami dari beliau apa yang beliau sabdakan. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.