Smart hc jne. Dukung Layanan Gratis RSP IZI, JNE Ikut Bersinergi

SmartHCM

COMANDOS L V L Luzes Liga e desliga a Iluminação V Velocidade Determina a velocidade de funcionamento: 0.

Next

Panasonic HC

Kuljettajan ei tarvitse poistua koneen hytistä, vaan katkaisu ja halkaisu tapahtuvat turvallisesti koneen sisältä. VARNING: Om det inte installerasskruvarochbeslag som överensstämmer med dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk stöt.

Next

Dukung Layanan Gratis RSP IZI, JNE Ikut Bersinergi

Deverá ser entregue num centro de recolha seletiva próprio para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Change of mind returns of baby items fulfilled by Amazon AU will qualify for shipping if the item detail page includes "Free Returns" messaging.

Panasonic HC

Steuert folgende Geschwindigkeitsstufen: 0.

Faber INKA SMART HC X A52, INKA SMART HC X A70 User Manual

Cuando se utiliza la campana para cocina en combinación con aparatos no alimentados por corriente eléctrica, la presión negativa en el recinto no debe superar los 0,04 mbar para evitar que el humo sea reaspirado en el recinto por la campana. ADVARSEL: Fjern beskyt- telsesfilmeneførkjøkkenviften installeres.

Next

Faber INKA SMART HC X A52, INKA SMART HC X A70 User Manual

Om det inte installeras skruvar och fästanordningar som överensstämmer med dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk stöt. VARNING:Tabortskyddsfil- men innan du installerar köksfläkten. See paragraph Care and Cleaning.

Next

Faber INKA SMART HC X A52, INKA SMART HC X A70 User Manual

Tekniset tiedot: KOKO Paino 350 kg Pituus 1945 mm Leveys 620 mm Korkeus 1540 mm HUOM! Når kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0,04 mbar for å unngå en retur av røkene. W --The Grease filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher Z.

Next