Risalah yang dibawa oleh nabi muhammad sholeh wasallam ditujukan kepada. Keistimewaan Risalah Kenabian Muhammad

Karakteristik Risalah Nabi Muhammad SAW

Islam adalah membawa agama fitrah yang sesuai dengan penciptaan manusia. Kemudian beliau berhijrah ke Kota Madinah.

Next

Karakteristik Risalah Nabi Muhammad SAW

Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kua dan status kota Mekkah sebagai pusat agama bangsa Arab. Syariat Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah penutup seluruh risalah ilahi dan syariat rabani; yaitu syariat yang sempurna, di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan bagi manusia, baik yang berkaitan dengan perkara agama maupun perkara dunia. Hal ini juga berarti dengan datangnya agama Islam yang dibawa Muhammad itu, maka agama-agama yang lain tidak diakui lagi sebagai agama yang sah di sisi Allah.

Next

Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ditujukan kepada…. a. ...

Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin Isteri Nabi Saw, 3.

Next

Mengenal Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam

Kita menyadari bahwa seandainya kehidupan dunia itu akhir dari segalanya niscaya kehidupan ini dan keberadaannya akan menjadi sia-sia belaka. Islam juga mengharuskan lelaki untuk menafkahi wanita bila ia mampu; sehingga nafkah seorang putri wajib ditanggung oleh ayahnya, nafkah seorang ibu wajib ditanggung oleh putranya bila ia balig dan mampu, serta nafkah istri wajib ditanggung oleh suaminya.

Next

Keistimewaan Risalah Kenabian Muhammad

Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk-Nya, dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam tempo enam hari. Beliau dilahirkan di Kota Mekah pada tahun 571 M, dan di tempat itu pula beliau diutus oleh Allah. Dan Kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.

Next

Mengenal Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam

Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.

Next