Sandiwara kanthi paraga kang migunakake solah bawa kalebu wujude sandiwara. Bank Soal bahasa Jawa dengan jawabanya.

1. drama utawa sandiwara kuwi pagelaran kang kalebu seni ...A. eksklusifB. ekspresifC. karakteristikD. ephemeral2. awujud dialek,

Kepriye carane ngonversi teks gancaran dadi teks sandhiwara radhio? Sawise lulus SMP, Sarno ora bisa nerusake sekolah jalaran wong tuwane ora duwe ragad. Dina iki dheweke wis dodolan maneh kaya biasane. Nggoleki prastawa utawa perkara kang dadi kembang lambe masarakat.

Materi Sesorah

Wujude Sandiwara — Dramatikal yaiku sandiwara kang diparagakake karo saperangan wong utawa paraga kang dibarengi salah bawa. Watak, tokoh, dialog, lan gerak-gerik kaserahake kabeh tumrap para paraga.

Next

1. drama utawa sandiwara kuwi pagelaran kang kalebu seni ...A. eksklusifB. ekspresifC. karakteristikD. ephemeral2. awujud dialek,

Kawit cilik, wong Jawa duwe saperangan identifikasi moral marang tokoh pewayangan. Rombong pikulan lan dhingklik ora nate kari ngancani Mas Amat ngubengi desa Tangkisan — Karangnangka ya desane.

Next

Kisi Kisi Mapel Bahasa Jawa Kelas XII (pilihan ganda)

Paraga kang ditindhakake dipadhake kalawan tipe, gaya,34 jiwa lan ancas pementasane.

Next

Kisi Kisi Mapel Bahasa Jawa Kelas XII (pilihan ganda)

Sandiwara radhio yaiku jinise sandhiwara sing mung bisa kasemak kanthi migunakake.... EPILOG panutup drama kang isi simpulan lan amanat drama.

Kisi Kisi Mapel Bahasa Jawa Kelas XII (pilihan ganda)

Sarno saiki duwe usaha anyar yaiku dadi tukang cukur. Gladhen observasi lan imajinasi Miturut alat utawa piranti kang digunakake, sandiwara kaperang dadi 6 1.

Next