Geguritan tema lingkungan sekolah. Geguritan Sekolah

√ 27+ Contoh Geguritan Tema Lingkungan Alam, Sekolah dan Rumah

Wewadhul marang angin kang uga wus kalepyan ing janji Amung pengin takon ana ngendi dununge prasapa kang wus tinali bakal dumadi Napas-napas pangajab tansah ngesuk ing pambudi supaya anglari rakitane pradondi Apa isih kudu semaya yen ta rembulan ndadari wus kapecak telung candra tanpa kandha. Terjemahan bebas Bahasa Indonesia : Saat kebahagiaan hadir Dan senyum di wajah kembali terukir Tak ada sisa lagi buat nadir Karena semua seolah kembali lahir Harus selalu ingat dan waspada Sebab pemeo roda pedati telah menjadi marga dunia Semua hanya menjalani kehendak Allah Swt Ketika goncangan dan celaka tiba Harus selalu sabar dan berdoa Juga jangan berhenti berupaya selalu penuh usaha Supaya seluruh dukana dan gulita nestapa Bisa segera lenyap sirna Sebab doa dan upaya selalu berkarya itu jalan utama Untuk hadirnya pahala dan ridho Allah Swt.

Next

Geguritan Sekolah

Panguwasa Lacut Ilang siji mbaka siji kaendahan bangsaku Rasa mikul dhuwur mendem jero kaya dianggep ora cocok maneh Yen rumangsa bener lan pener coba madheg dadi panguwasa Seneng banget ngobral surasa kang kebak apatis Iki negarane sapa? Dina setu ing wanci enjang suasono tasih katon remeng katambah kluruk pitik kang gayeng.

Geguritan Lingkungan Sekolah

Download gratis geguritan tema lingkungan sekolah 1430q6v70j4j.

Next

Geguritan Tema Sekolah 2 Bait / 15 Puisi Tentang Lingkungan Sekolah Tercinta Yang Ramah Untuk Siswa Yosefpedia Com / Puisi apa yang sering anda buat?

Sebenarnya geguritan yang menceritakan lingkungan di sekolah adalah pilihan yang paling tepat. Contoh Geguritan Tema Bangunan Sekolah SEKOLAHKU Bangunanmu kang megah… Mandeng sak kulone alun-alun Purbalingga Dadi tujuane siswa-siwa Seng arep ngolek ilmu kangge sangu tuwa Saben dino… Aku tansah neng njero ruanganmu Ngerungokne piwulang bapak lan ibu guru Apa sing kudu digugu lan ditiru Tambah dino tambah merem atiku Sekolah ing SMA Negeri Dua Sing kawentar gurune Sing kawentar prestasine Contoh Geguritan Sekolah 1 AKU SENENG SEKOLAH Aku seneng sekolah….

Next

Geguritan Lingkungan Sekolah

Berikut beberapa contoh yang dapat kau jadikan referensi: Contoh Geguritan 1 Sekolahku Kaanggit Dening: Neiji Hyuga Sekolahku… Rupamu saiki duduk sekolah maneh Nanging kowe saiki arupa panggonan kang rusuh Kelas, pekarangan, pada karo kandange petek Sekolahku… Keadaanmu mulai bien ora berubah-berubah Sampah-sampah sing kleleran tetep ora bisa di berantas Kapan keadaanmu iso berubah… nasib… nasib… Saiki sopo sing bisa di salahake…?? Puisi berikut ini menceritakan tentang kegiatan warga sekolah dalam rangka menjaga lingkungan sekolah yang dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata. Puisi romantis atau puisi tentang pendidikan? Wujud pangundhamanaku marang awang-awang Shing kebacut barangasan Ngrentengi lintang, nguntal rembulan Kitir iki….

Kumpulan Contoh Geguritan Bahasa Jawa Terlengkap

Guruku, sihku, oborku Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

Next