Apakah air mani najis untuk sholat. Mengenal Mani, Wadi dan Madzi Beserta Hukumnya Masing

Jika keluar air mani apakah bisa sholat?

Adapun apabila air mani telah mengering, maka cukup dengan mengeriknya saja. Bagaimana dengan air mani? Contohnya yaitu air mani atau sperma. Keluarnya air ini tidak menyebabkan seseorang menjadi lemas tidak seperti keluarnya air mani, yang pada umumnya menyebabkan tubuh lemas dan terkadang air ini keluar tanpa disadari tidak terasa.

Najiskah Air Mani

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama, yang menyatakan bahwa air mani itu suci. Keputihan Cairan yang keluar dari kemaluan wanita tanpa adanya sebab.

Salat dengan Pakaian Terkena Air Mani, Bolehkah?

Pandangan ini disandarkan pula pada hadis dari Aisyah yang memiliki redaksi hampir mirip dengan hadis pertama tadi. Mereka juga membantah dalil akal ijtihad yang digunakan kelompok pertama, bahwa keluarnya sperma dari lubang kencing tidak otomatis membuatnya najis. Sehingga, sperma juga dihukumi najis karena terkena najisnya lubang yang dimaksud.

Next

Mengetahui 4 Jenis Cairan Putih Pada Wanita Serta Hukumnya Saat Melaksanakan Shalat

Karena, jika sperma dihukumi najis maka untuk menyucikannya tidak cukup dengan mengeriknya saja, melainkan harus mencucinya. Yang menjadi pertanyaannya apakah air mani itu termasuk hukumnya najis? Kesimpulan: Demikanlah yang dapat saya sampaikan mengenai hal yang terkandung dalam subjek awal tulisan ini.

Next

Hukum Air Mani dan Cara Membersihkannya

Dan juga boleh dicuci walaupun telah kering. Keluarnya air madzi membatalkan wudhu. Dan juga boleh dicuci walaupun telah kering.

Next

Apakah Air Mani Itu Najis?

Keluarnya sperma menyebabkan seseorang diwajibkan mandi besar mandi junub. Jika artikel ini bermanfaat, silahkan bantu sebarkan ke beranda teman teman semua ya.

Next