Mula-mula tidur telungkup kaki rapat dan kedua tangan berpasangan dibelakang kepala kemudian angkat . Bentuk Latihan Gerakan Sit

tech.unruly.co² tidur telungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpasangan dibelakang kepala kemudian angkat

Ventilasi udara cukup c. Daya tahan otot c. Perubahan yang disebabkan oleh latihan dalam berbagai organ tubuh disebut …… a.

Next

Soal Kebugaran Jasmani (40 Soal Pilihan Ganda + Jawaban)

Jenis latihan yang dilakukan dengan cara melakukan gerakan dengan cepat dan dapat merubah arah dengan baik tanpa kehilangan keseimbangan yaitu … a.

Next

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2

Dalam soal penjaskes bab kebugaran jasmani ini, ada beberapa materi pokok yang kami gunakan dalam penysusunan soal ini, antara lain : pengertian kebugaran jasmani, unsur-unsur kebugaran jasmani, dan manfaat latihan kebugaran jasmain. Latihan yang dapat melatih kekuatan otot lengan, kecuali a. Daya ledak yang baik c.

Next

Cara Melakukan Sit

Terdapat kesalahan umum yang kerap dilakukan ketika melakukan gerakan latihan kebugaran berupa sit-up. Jarak tempuh lari 12 menit dalam tes kebugaran jasmani yang biasa dilakukan diindonesia adalah a. Tes kebugaran jasmani merupakan tes untuk mengetahui tingkat penggunaan ….

Next

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2

Hidup yang teratur c.

Next

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2

Latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara teratur akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit…. Seseorang yang sering melakukan latihan kebugaran jasmani terhidar dari a. Pingsan akibat olahraga d.

Next