Portal alma ata. Alma

Portal Alma Ata

Od roku má Almati špeciálny status vedeckého, kultúrneho, finančného a priemyselného centra Kazachstanu. Počas druhej svetovej vojny sa mesto veľmi rozrástlo, nakoľko mnoho inštitúcií z Moskvy a Leningradu bolo evakuovaných práve do Alma-Aty.

Next

Portal Alma Ata

V roku 1991 sa Alma-Ata stala hlavným mestom novovzniknutej Kazašskej republiky, no v roku 1997 sa presunulo hlavné mesto do. The definition seeks to include social and economic sectors within the scope of attaining health and reaffirms health as a.

Next

Portal Alma Ata

Hoci mesto stratilo politickú moc, stále ide o hlavné centrum kazašskej kultúry a financií. Moderná história Alma-Aty sa datuje od roku , kedy Rusi postavili na tom mieste pevnosť a pomenovali ju Verný.

Next

Alma

Zástavba sa orientovala na budovy, ktoré boli schopné vydržať zemetrasenie..

Next

Alma Ata Declaration

Oblasť s mestom sa stala súčasťou Turkestánskej autonómnej sovietskej socialistickej republiky. V roku sa Alma-Ata stala hlavným mestom , ktorá zodpovedala svojimi hranicami dnešnému nezávislému. Primary health care has since been adopted by many member nations.

Next

Portal Alma Ata

Participation of people as a group or individually in planning and implementing their health care was declared as a human right and duty. Alma-Ata Алматы; Алма-Ата, 1867 — 1921 Vernyj je najväčšie v.

Next

tech.unruly.co ᐅ Learn more about Almaata

The declaration urged governments, the WHO, , and other international organizations, as well as multilateral and bilateral agencies, non-governmental organizations, funding agencies, all and the world community to support national and international commitment to primary health care and to channel increased technical and financial support to it, particularly in developing countries.

Portal Alma Ata

Medzi ne patrí , ktorý teraz zdobí znak mesta Alma-Ata. This applied to all other countries five years later. The targets and effects of Selective PHC were clear, concise, measurable, and easy to observe.