Isi pada pantun terdapat pada baris ke. Isi Pantun Terdapat Pada Baris

Bagian

Isi dari pantun terdapat di baris ketiga dan keempat pada pantun. Untuk larik pertama dan kedua diberi nama sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat dinamakan isi.

Pengertian Pantun, Ciri

Terkadang, pantun jenaka dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi makin riang. Untuk menguji ingatanmu, kerjakan tugas berikut.

Next

Menjelaskan Isi dan Amanat Pantun

Pantun ini awalnya merupakan karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan secara lisan, namun seiring berkembangnya zaman sekarang pantun mulai diungkapkan secara tertulis.

Next

Tentang Pantun, Pengertian, Ciri

Kamu juga tahu tentang jenis-jenis pantun.

Next

Menjelaskan Isi dan Amanat Pantun

Pantun dengan Tema Anak-anak Listrik padam nyalakan lilin, Agar jadi terang suasana, Mari jadi anak yang rajin, Agar kelak bisa berguna. Pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya mempunyai rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang sangat penting.

Next

Pengertian Pantun, Ciri

Pantun Talibun Pantun talibun terdiri dari 6 baris.

isi pantun terdapat pada baris ke

Bunyi Rima dan Irama Rima merupakan unsur pengulangan bunyi pada pantun, sedangkan irama adalah turun naiknya suara secara teratur. Kaidah Kebahasaan Pantun Berikut ini terdapat beberapa kaidah kebahasaan pantun terdiri atas. Kita tidak boleh merusak lingkungan.

Next