Akhlak terpuji yang terdapat dalam ayat di atas antara lain ialah. Contoh Soal PAIBP Kelas XII Bab 4 Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi Beserta Jawabannya (Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK)

Surat Ali ‘Imran Ayat 159: Arab

Sebutkan satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan antara sesama manusia? Kekuatan di bidang teori barulah mencapai kesempurnaannya jika manusia itu mempunyai ilmu pengetahuan.

Next

Soal Latihan Agama Islam Materi Keberagaman dan Demokrasi Kelas XII SMA/SMK K13

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', yaitu orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.

Next

Surah Ali Imran ayat 159 [QS. 3:159] » Tafsir Alquran (Surah nomor 3 ayat 159)

Seperti itu semua tidak salah, asalkan semua yang ada pada diri kita menjadi jalan untuk kemuliaan yang hakiki menurut pandangan Allah. Barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan baik laki-laki maupun perempuan, maka ia hanya DIAZAB sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Next

√ Jawaban PG Evaluasi Bab 4 Halaman 79 PAI Kelas 12 (Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi)

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.

Akhlak Terpuji

Ia mengetahui keadaan dirinya. Allah lah yang telah menciptakannya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama -Nya.

Next

Perhatikan Ayat Berikut

Karena itu janganlah terlalu bersedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa diri, sebaliknya jangan pula terlalu bersenang hati dan bergembira menerima sesuatu yang menyenangkan hati. Wahai orang-orang yang beriman! Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Maafkanlah kesalahan mereka pada perang Uhud, dan mintakanlah mereka ampunan dari Allah, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah-masalah penting. Sesungguhnya Allah-lah yang menganugerahkan kepada manusia telinga sehingga dapat mendengar ajaran agama-Nya yg disampaikan kepada mereka oleh para rasul.

Next

Soal dan Jawaban Ujian Akhir Semester Genap Tafsir Ilmu Tafsir Kelas XII MA (Copy)

Sedangkan orang-orang munafik yang hanya pura-pura beriman, lebih mengutamakan kesenangan hidup di dunia daripada kebahagiaan di akhirat kelak yang sifatnya kekal abadi.