Telah masyhur dan tersiar berita di masyarakat islam bahwa nabi muhammad saw. lahir pada. muhammadilyas1's Blog

PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUR RASYIDIN

Akan tetapi, jika kondisi seperti itu telah berubah, seperti dimasa kita sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang yang mengangkut seratus orang penumpang atau lebih; atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian sendiri.

Next

sederhana: Peradaban Islam Rasulullah Periode Mekah (610

Beliau menggunakan ukuran dengan 2 jenis alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan pada waktu itu. Menurut ahli sejarah berkebangsaan Jerman Mr.

Biografi Rasulullah Muhammad saw

Pergantian kiblat dari masjid al-Aqsha mengarah ke sangat merugikan kaum Yahudi dan. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya.

Next

SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW

Akhirnya mereka mengungsi ke suatu lembah diluar kota Mekkah. Sejak saat itu Nabi Muhammad tidak diajak kembali berdagng oleh pamannya..

Next

Berita

Akan tetapi kebiasaan membunuh anak perempuan ini tentu saja tiadalah menjadi adat bagi seluruh kabilah Arab, hanya terdapat pada sementara Bani Asad dan Tamim.

Next

Wali Songo: Sejarah Lengkap 9 Tokoh Penyebar Islam di Tanah Nusantara

Saat itulah ia berhenti menyusu dan karenanya harus dikembalikan lagi pada ibunya.

Next

3 Teori Masuknya Islam ke Indonesia Lengkap

Dan aku tidak menyukai ia menjadi hamil, sedangkan aku ingin melakukan dengannya apa yang dilakukan oleh laki-laki bermain cinta.

Next