Aksara ardasuara akehnyane. Babad Bali

1. Panganggé Aksara Ardasuara wenten....a. tetigac. patpatb. nemnemd. kutus2. Panganggé Ardasuara

Aksara Lagna Aksara lagna inggih punika aksara sane durung polih pangangge.

Next

Aksara Wreastra

Basa Baliné sané lumrah ketahnyané kaajahin ring alit-alité ri tatkala ngawitin malajah nyurat aksara Bali, akéhnyané wénten 18 plekutus sané ketah kabaos abjad Bali utawi aksara Wréastra. Sumber Gambar : thegorbalsla. Uratiang conto ring sor! Sumber Gambar : semuthitampemenang.

Next

Aksara Wreastra

Sumber Gambar : terunaterunidps.

Babad Bali

Pinunas I panjak kadagingin raris Sang Aji Saka dados Prabu Medang Kambulan.

Next

17+ Aksara Suara

Sumber Gambar : id. Salanturnyane, aksara Karosti nedunang Aksara Brahmi.

Next

18 Aksara Wianjana

Bila berfungsi sebagai konsonan, bentuknya tetap yakni :. Warga Kantia : k,ÿ¼,ÿg,ÿf,ÿ,ÿh, ka, kha, ga, gha, nga, ha. Panganggé Aksara Ardasuara wenten....

Next

Materi pasang aksara bali

Ring Bal, kakeniang stupa-stupa alit ring Pura Panataran Sasih Pejeng , sane masurat Aksara Pradewanegari utawi Siddhamatrka. Sapunika panjaké silih genti mangda nagingin pangarsan Sang Prabu, yan tan sida antuka I panjak ngaturang caru, pacang keni danda, sakulawarga kapademang. Sumber Gambar : jogja.

Next