Abu bakar menjadi khalifah selama. Keseharian Abu Bakar ketika Menjadi Khalifah

5 Kebijakan Khalifah Abu Bakar Dalam Mengatasi Gonjang

Beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar yang memberikan kontribusi terhadap umat Islam, antara lain : Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah secara demokratis, hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil.

Next

√ Jasa

Pertimbangannya, Abu Bakar pernah mendampingi Rasulullah ketika bersembunyi dalam gua pada saat masa hijrah ke Madinah. Ia memerangi mereka yang murtad setelah Nabi Muhammad wafat.

Prestasi Abu Bakar ash

Bagi menumpaskan penghinaan dan perbuatan murtad ini maka Saidina Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan yang digelar golongan Riddah. Kedua-dua mereka dipanggil dan memberi bai'ah kepada Sayidina Abu Bakar apabila mereka tiba. Bahkan setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar tetap meneruskan kebiasaannya itu sehingga membuat seorang wanita pemilik domba berkata padanya, "Sekarang sebaiknya engkau jangan lagi memerah susu domba-domba kami,".

Next

Prestasi Abu Bakar as Siddiq Selama Menjadi Khalifah

Beliau juga merupakan salah seorang Muslim yang pertama sekali memeluk. Namanya lebih dahulu mengegerkan tempat-tempat yang belum dimasukinya.

Next

Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar bin Khattab, Dua 'Raja Tanpa Singgasana'

Menurut Philip K Hitti dalam bukunya History of The Arabs, Abu Bakar tidak menerima gaji sedikit pun selama enam bulan pertama setelah dia diangkat menjadi khalifah. Ketika perang sedang terjadi ada kabar bahwa Abu Bakar meninggal.

Next

Keseharian Abu Bakar ketika Menjadi Khalifah

Mereka ibarat, dua raja tanpa singgasana. Pada saat itu, Usamah baru kira kira 17 tahun. Ketika itu, berkatalah Abu Bakar, "Ini ada Abu Ubaidah dan Umar, pilihlah mana di antara keduanya yang kamu sukai dan berbaiatlah.

Next

Masa Kekhalifahan Abu Bakar As Siddiq

Namun ancaman dari luar sedang bergerak. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq Setelah menjalankan amanah sebagai seorang khalifah dan menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 3 hari, akhirnya Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat di usia 63 tahun.

Next