Prabu rahwana raja/ratu ing negara. 100 + Jenenge Satriya, Ratu, Pandhita Pusakane Lan Negarane

PEWAYANGAN JAWA: JENENGE RATU LAN NEGARANE

Tawis nagara aman, subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, aman santosa kerta lan raharja. Yektine sang nata arsa mantu. Dhasar Sri Batara Kresna narendra kang widagda ulah puja.

Next

Rama

Kabeh mau padha apa ana bedane? Suatu saat di Alengka, Rahwana pergi ke taman Argasoka. Baladewa mati nalika tapa lan saka tutuké metu naga. Satriya lan Gamane, Pusakane lan Jimate a.

Next

100 + Jenenge Satriya, Ratu, Pandhita Pusakane Lan Negarane

Pada 8-12 Semono iku bebasan, padu-paduné kepéngin, enggih makaten man Dhoplang, bener ingkang angarani, nanging sajroning batin, sejatine nyamut-nyamut, wis tuwa arep apa, muhung mahas ing asepi, supayantuk pangaksamaning. Ana uga kang ditemokaké ing. Ing samengko kurang pirang dina, lan kang padha nindakake pakaryan tarub-tarub makajangan ing para mantri bupati sarta pondhok-pondhok apa wus rumanti? Crita Ramayana uga katatah ing.

Next

Terjemahan Bahasa Jawa › Indonesia: Naskah Anoman Obong Kacarita, ing n

Setelah rencana disusun, Marica menyamar menjadi kijang kencana untuk mengalihkan perhatian Rama, sedangkan Rahwana menyamar menjadi seorang tua yang lemah. Pira dawane panganggon kang wus sira agem, saka sira wujud jabang bayi nganti saprene.

Next

Rama

Tindake sang nata ngagem bungkul kencana, keclap-keclap kinarya tindak amecak.

Next

puisi: crita wayang

Sosrowindu : Kemlandingan putih.

Next

Anggisalsadila: PARAGA WAYANG RAMAYANA "ANOMAN DUTA"

Kata sastra yang dalam bahasa Jawa kuna tertulis Çastra berarti buku pelajaran, ilmu, pengetahuan, naskah, buku suci Suwoyo Woyowasito, Kamus Kawi Jawa Kuno-Indonesia.

Next