Question: Waar Walnen Prins Willem-Alexander En Maxima?

Koning Willem-Alexander、KoninginMáximaen Hun Drie Droies Paleis Huis Ten Ten Bosch in Den HaagでWalen。 Paleis Huis Ten Bosch Heeft Niet Alleen Een Woonfunctie、Maar Wordt Oook Gebruikt voorofficiśleontvangstenen Bijeenkomsten。

Waar Woode Willem-Alexander?

> De Koning Woont Sinds 13 Januari 2019 Weer Paleis Huis Ten Bosch。

ワール・ウォント・デコニンン・ヴァン・ヘルトVerenigd Koninkrijk?

バッキンガム宮殿ロンドンのヴァンデトルス君主。 ALS DE Koningin Aanwezig、Wappert de Koninklijke Standaard Op Het Middelste Paviljoen; Zij Er Niet、Dan Wordt de Union Jack Gehesenです。

hoe zwaarはEen Meeuwですか?

de Echte MeeuwenVarižren(Glote Mantelmeeuw(1,75) kg en 76 cm)。 De Sterns Worden volgens de iocワールドバードリストOook Tot Deze Familie Gerekend en vorslachtengroep of vandlachtengroep。

ワールZit De Koning in Den Haag?

de oranjezaal。 Paleis Huis Ten Bosch in Den HaagはHet Woonpaleis Van Koning Willem-Alexander en Zijn Gezinです。

Join us

Find us at the office

Piddington- Assefa street no. 27, 41647 Brasília, Brazil

Give us a ring

Cira Dakota
+51 640 328 262
Mon - Fri, 11:00-17:00

Contact us